Global searching is not enabled.
Skip to main content

DR. FARHI BIN ABIDINPEGAWAI PERUBATAN UD52
UNIT KESIHATAN ( KEJURUTERAAN )
KAMPUS KEJURUTERAAN

farhiabidin@usm.my | 04 599

 

BIDANG KEPAKARAN :

1. KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN
a. NOTIFICATION OF ACCIDENT, DANGEROUS OCCURRENCE, OCCUPATIONAL POISONING AND OCCUPATIONAL DISEASE