Global searching is not enabled.
Skip to main content

PUAN SITI SAFRA BINTI JAILANIPEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT F44
PUSAT PENGETAHUAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI
KAMPUS INDUK

sitisafra@usm.my | 04 653 4477

 

BIDANG KEPAKARAN :

1. APLIKASI
a. PENGENDALIAN SISTEM MAKLUMAT UNIVERSITI STAF