Global searching is not enabled.
Skip to main content

DR. TUAN NOORKORINA BINTI TUAN KUBPENSYARAH UNIVERSITI DS51
PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN
KAMPUS KESIHATAN

tnkorina@usm.my | 09 767

 

BIDANG KEPAKARAN :

1. PENGURUSAN MAKMAL
a. KESELAMATAN BIOLOGI
2. PENGURUSAN RISIKO
a. PENGURUSAN RISIKO BIOLOGI DAN BIOSEKURITI