Global searching is not enabled.
Skip to main content

PUAN SITI SARAH BINTI MD YATIMJURUTERA J48
PUSAT PENGETAHUAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI
KAMPUS INDUK

sarah@usm.my | 04 653 4272

 

BIDANG KEPAKARAN :

1. ICT
a. PENGENDALIAN MESYUARAT SECARA DALAM TALIAN
b. WEBEX : VIRTUAL MEETING & CLASSROOM
c. WEBEX VIRTUAL EVENT : WEBINAR AND WEBCASTING