Global searching is not enabled.
Skip to main content

PROFESOR MADYA DR. MOHD HASHAIRI BIN FAUZIPENSYARAH PERUBATAN DU56
PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN
KAMPUS KESIHATAN

hashairi@usm.my | 09 767

 

BIDANG KEPAKARAN :

1. PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
a. KAEDAH BERFIKIR KREATIF DALAM PEKERJAAN