Global searching is not enabled.
Skip to main content

PUAN HASUANIZA BINTI HASSANPEGAWAI TADBIR N48
PUSAT PENGAJIAN SAINS KESIHATAN
KAMPUS KESIHATAN

hasuaniza@usm.my | 09 767 4953

 

BIDANG KEPAKARAN :

1. IMEJ DAN PERSONALITI
a. ETIKA DAN PENAMPILAN DIRI
b. MEMBINA IMEJ DAN KETERAMPILAN HEBAT