Global searching is not enabled.
Skip to main content

PUAN ZANITA BINTI ZAKARIAPEGAWAI KEWANGAN W54
JABATAN BENDAHARI
KAMPUS INDUK

zanita@usm.my | 04 653 3922

 

BIDANG KEPAKARAN :

1. KEWANGAN
a. INTEGRITI DALAM PENGURUSAN KEWANGAN
b. FORENSIK KEWANGAN DAN RISIKO
c. PENGENALAN & PERSEMBAHAN PENYATA KEWANGAN