Global searching is not enabled.
Skip to main content

PROFESOR IR. DR. ABDUL LATIF BIN AHMADPENSYARAH UNIVERSITI GRED KHAS A VK5
PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN KIMIA
KAMPUS KEJURUTERAAN

chlatif@usm.my | 04 599 6400

 

BIDANG KEPAKARAN :

1. PENULISAN & DOKUMENTASI PENTADBIRAN
a. PENULISAN SAINTIFIK BERKESAN