Global searching is not enabled.
Skip to main content

PUAN RUGAYAH BINTI ALIKETUA PUSTAKAWAN, PUSTAKAWAN, GRED UTAMA C VU7
PERPUSTAKAAN HAMZAH SENDUT
KAMPUS INDUK

rugayah@usm.my | 04 653 3478

 

BIDANG KEPAKARAN :

1. KECEKAPAN PROSES KERJA
a. PEMANTAPAN PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN MELALUI KECEKAPAN PROSES KERJA
b. PENGURUSAN KEJAT PERPUSTAKAAN