Global searching is not enabled.
Skip to main content

16 Program Latihan

PENGURUSAN KAUNTER & PERHUBUNGAN PELANGGAN

Jawatan:
24 Nov 2022 - 24 Nov 2022
2 Mata CPD
Permohonan: 0


Kursus telah selesai
MENDEPANI KEPIMPINAN DALAM DUNIA VUCA

Jawatan:
01 Aug 2022 - 01 Aug 2022
2 Mata CPD
Permohonan: 0


Kursus telah selesai
ASAS ANALISIS DATA DALAM PENTADBIRAN
Penceramah: PROFESOR MADYA DR. TEH SIN YIN
Jawatan: PENSYARAH UNIVERSITI DS54
04 Oct 2022 - 04 Oct 2022
3 Mata CPD
Permohonan: 0


Kursus telah selesai
PENULISAN DOKUMEN UNIVERSITI - SURAT RASMI, MEMORANDUM DAN E-MEL
Penceramah: ENCIK HAZLAN BIN ABDUL HAMID
Jawatan: PEGAWAI TADBIR N52
14 Jul 2022 - 14 Jul 2022
0 Mata CPD
Permohonan: 0


Kursus telah selesai
COACHING AND MENTORING IN LEADERSHIP

Jawatan:
14 Jul 2022 - 14 Jul 2022
0 Mata CPD
Permohonan: 0


Kursus telah selesai
PENYEDIAAN LAPORAN & KERTAS KERJA BERKUALITI

Jawatan:
05 Jul 2022 - 05 Jul 2022
0 Mata CPD
Permohonan: 0


Kursus telah selesai
PENGURUSAN DISIPLIN DAN TATATERTIB STAF
Penceramah: ENCIK MOHD IZWAN BIN HAMDAN
Jawatan: PEGAWAI UNDANG-UNDANG L52 KUP
26 Jul 2022 - 26 Jul 2022
2 Mata CPD
Permohonan: 0


Kursus telah selesai
PENYAJIAN HIDANGAN SIHAT SEMASA MESYUARAT

Jawatan:
02 Jul 2022 - 02 Jul 2022
0 Mata CPD
Permohonan: 0


Kursus telah selesai
PENAMPILAN DIRI DAN IMEJ PROFESIONAL PEGAWAI PENGURUSAN
Penceramah: PUAN MU'AZZAH BINTI ISMAIL
Jawatan: PEGAWAI TADBIR N48
02 Jul 2022 - 02 Jul 2022
0 Mata CPD
Permohonan: 0


Kursus telah selesai
PENGURUSAN AKADEMIK - IJAZAH PERTAMA
Penceramah: ENCIK RAMLI BIN OSMAN
Jawatan: PEGAWAI TADBIR N54
27 Jul 2022 - 27 Jul 2022
2 Mata CPD
Permohonan: 0


Kursus telah selesai
PENGURUSAN ASET ALIH UNIVERSITI
Penceramah: ENCIK IBRAHIM BIN RAPIE
Jawatan: PEGAWAI KEWANGAN W52
02 Aug 2022 - 02 Aug 2022
2 Mata CPD
Permohonan: 0


Kursus telah selesai
PENGURUSAN INVENTORI PEJABAT

Jawatan:
22 Jul 2022 - 22 Jul 2022
2 Mata CPD
Permohonan: 0


Kursus telah selesai
PENGURUSAN AKADEMIK -IJAZAH TINGGI
Penceramah: ENCIK IHSANUL ANWAR BIN SHAMSUR RAHIM
Jawatan: PEGAWAI TADBIR N52
23 Jun 2022 - 23 Jun 2022
0 Mata CPD
Permohonan: 0


Kursus telah selesai
PERANCANGAN & PENYEDIAAN BELANJAWAN STRATEGIK
Penceramah: PUAN ROZIE ANIZA KARTINI BINTI CHE GHANI
Jawatan: PEGAWAI TADBIR N44
25 Aug 2022 - 25 Aug 2022
2 Mata CPD
Permohonan: 0


Kursus telah selesai
PENGURUSAN SUMBER MANUSIA - PENGAMBILAN, PERKHIDMATAN & PENILAIAN PRESTASI
Penceramah: PUAN HABIBAH BINTI MOHAMAD
Jawatan: PEGAWAI TADBIR N52
02 Jun 2022 - 02 Jun 2022
0 Mata CPD
Permohonan: 0


Kursus telah selesai
KEMAHIRAN MENGKLASIFIKASIKAN MAKLUMAT DI KEY PERFORMANCE INDICATOR MANAGEMENT SYSTEM (KPI-MS)
Penceramah: ENCIK IZYUZAL BIN IDRIS
Jawatan: PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT F41
24 Aug 2022 - 24 Aug 2022
2 Mata CPD
Permohonan: 0


Kursus telah selesai