Global searching is not enabled.
Skip to main content

11 Program Latihan

MANAGING RESOURCES
Struktur Kursus (Lihat)
STRATEGIC ANALYSIS & PLANNING

Jawatan:
13 Mar 2023 - 13 Mar 2023
2 Mata CPD
Permohonan: 0


Daftar
MANAGING RESOURCES
Struktur Kursus (Lihat)
PERANCANGAN PEWARISAN WASIAT, FARAID, DAN AMANAH

Jawatan:
09 Feb 2023 - 09 Feb 2023
3 Mata CPD
Permohonan: 0


Daftar
MANAGING RESOURCES
Struktur Kursus (Lihat)
PROJECT MANAGEMENT : KNOWLEDGE, SKILL & ACTION

Jawatan:
25 Aug 2022 - 25 Aug 2022
2 Mata CPD
Permohonan: 0


Kursus telah selesai
MANAGING RESOURCES
Struktur Kursus (Lihat)
MANAGING RESOURCES
Struktur Kursus (Lihat)
PEMANTAPAN INTEGRITI : BUDAYA ORGANISASI

Jawatan:
07 Jun 2022 - 07 Jun 2022
2 Mata CPD
Permohonan: 0


Kursus telah selesai
MANAGING RESOURCES
Struktur Kursus (Lihat)
SAYA YANG MENJALANKAN AMANAH : ETIKA PERKHIDMATAN AWAM & TATAKELAKUAN

Jawatan:
16 Mar 2022 - 16 Mar 2022
2 Mata CPD
Permohonan: 0


Kursus telah selesai
MANAGING RESOURCES
Struktur Kursus (Lihat)
FUNDAMENTAL OF PROJECT MANAGEMENT
Penceramah: PROFESOR MADYA DR. MOHD WIRA BIN MOHD SHAFIEI
Jawatan: PENSYARAH UNIVERSITI DS54
10 Feb 2022 - 10 Feb 2022
3 Mata CPD
Permohonan: 0


Kursus telah selesai
MANAGING RESOURCES
Struktur Kursus (Lihat)
CREDENTIAL TRAINING PROGRAMME (CTP) - PENGURUSAN KEWANGAN
Penceramah: CIK HAIRANI BINTI MOHAMED HAIRIRI
Jawatan: PEGAWAI KEWANGAN W52
25 Dec 2021 - 25 Dec 2021
0 Mata CPD
Permohonan: 0


Kursus telah selesai
MANAGING RESOURCES
Struktur Kursus (Lihat)
DIGITAL FILE MANAGEMENT
Penceramah: PUAN ZAIYANA BINTI MOHAMED HUSSAIN
Jawatan: PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT F48
04 Aug 2022 - 04 Aug 2022
2 Mata CPD
Permohonan: 0


Kursus telah selesai
MANAGING RESOURCES
Struktur Kursus (Lihat)
PENGURUSAN EFEKTIF KEWANGAN KENDIRI

Jawatan:
13 Jun 2022 - 13 Jun 2022
3 Mata CPD
Permohonan: 0


Kursus telah selesai
MANAGING RESOURCES
Struktur Kursus (Lihat)
PENGGUNAAN SISTEM KEWANGAN & PERAKAUNAN USM DI PUSAT TANGGUNGJAWAB

Jawatan:
30 Jun 2022 - 30 Jun 2022
2 Mata CPD
Permohonan: 0


Kursus telah selesai