Avatar

Kompetensi Teras USM adalah merupakan kerangka kompetensi USM yang berteraskan kepada model A.S.U.H.

Info Lanjut
Avatar

Kompetensi Fungsian diperlukan bagi melaksanakan bidang tugas utama sesuatu jawatan.

Info Lanjut
Avatar

Administrative Outreach Programme (AOP) memberi pendedahan dan kemudahan sabatikal kepada staf kumpulan Pengurusan & Profesional dan kumpulan Pelaksana.

Sabatikal Pentadbiran Kursus Jangka Pendek
Avatar

Tabung Latihan Staf Pentadbiran (TLSP) adalah kemudahan pembiayaan yang diberikan oleh Universiti kepada staf bukan akademik untuk mengikuti kursus jangka pendek.

Info Lanjut
Avatar

Program Transformasi Minda (PTM) merupakan satu daripada syarat pengesahan dalam perkhidmatan bagi menggantikan Kursus Induksi.

Info Lanjut
Avatar

Kumpulan Inovatif & Kreatif (KIK) menyelesaikan masalah melalui cetusan idea-idea dalam aspek sistem kerja yang dapat meningkatkan kualiti dan produktiviti organisasi.

Info Lanjut
Avatar

Sistem MyCPD (Continuous Professional Development) sebagai inovasi dalam membangun kompetensi modal insan universiti.

Info Lanjut
Avatar

e-MyCPD bertujuan membentuk budaya kerja berprestasi tinggi dan inovatif berteraskan pengkayaan ilmu ke arah pemantapan agenda Pembangunan Bakat.

Info Lanjut