Latihan Secara
Dalam Talian
e-MyCPD


Selari dengan Pelan Strategik Universiti ke arah peningkatan kualiti penyampaian perkhidmatan, Pusat Transformasi Insan (PTI) telah membangunkan kaedah perlaksanaan latihan secara atas talian (e-MYCPD). Anda akan memperoleh mata CPD setelah melengkapkan kesemua komponen pembelajaran sehingga selesai mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Komponen latihan bergantung mengikut format latihan.